Baggrund Klimakontrolleret Gris 1432X358
Viden

Nu kan du få klimakontrolleret gris på menuen

 

Siden 2005 har danske landmænd og vores slagterier mindsket klimaaftrykket med 25% pr. kg grisekød. Og kursen er sat mod en halvering i 2030. Kilden til den største reduktion findes på vores klimakontrollerede gårde, hvor blandt andet foder og gyllehåndtering gør en forskel. Men energibesparelser under transporten og på slagteriet spiller også en rolle. Klimakontrolleret gris får en væsentlig plads i Danish Crown Professionals sortiment fremover.

 

De fleste af os er rigtig glade for at sætte et godt stykke kød på bordet en gang imellem, og kød er desuden en naturlig kilde til protein. Men kødproduktion bidrager også til klimaforandringer, og det skal håndteres. Derfor har Danish Crown igangsat et bæredygtighedsprogram.

 

Det betyder, at grisen kommer fra en af de 950 gårde, der har valgt at tilslutte sig Danish Crowns bæredygtighedsprogram, Klimavejen, hvor landmanden har forpligtet sig til at nedsætte sit klimaaftryk med 50 procent inden 2030. En stor del af Danish Crown Professionals sortiment vil i fremtiden komme fra klimakontrollerede grise.

 

Klimakontrol på gården

Den største forbedring af klimaaftrykket skal findes ude i landbruget, hvor grisene vokser op. Og den forbedring bliver der fuldt op på, når landmanden tilmelder sig Klimavejen, hvor en uvildig part løbende kontrollerer fremgangen mindst hvert tredje år.

 

Det er op til den enkelte bedrift, præcis hvordan klimaaftrykket skal nedbringes, men landmanden arbejder blandt andet med at optimere fodringen af grisene, forbedre udslusningen af gylle fra staldene og at udnytte gyllen til biogas, som er med til at opvarme mange husstande. Derudover står Danish Crown klar med inspiration til bæredygtige løsninger og sørger for, at viden og gode erfaringer bliver delt mellem landmændene. 

 

Gårdbesøg Klimakontrolleret Gris Artikel 1000X500

 

Genbrug af varme på slagteriet

Men klimatiltagene fortsætter, når grisen forlader gården. Transporten klares nemlig af lastbiler, der løbende bliver mere energieffektive. Og på selve slagteriet er der også store gevinster at hente. Her bliver både energien og grisen nemlig udnyttet optimalt.

 

I produktionen genindvindes varme fra tekniske installationer for eksempel og bruges til opvarmning af rengøringsvand og indeluft. Og intet går til spilde fra selve grisen. Omkring 84 procent af grisen bliver til fødevarer, mens resten af grisen udnyttes til foder, biogas og medicin. Den producerede biogas, baseret på restprodukterne fra slagterierne, leverer grøn energi til opvarmning af mange husstande.

 

Neutral fremtid

Danish Crown har en vision om, at virksomhedens kødproduktion skal være klimaneutral i 2050. Det kræver hårdt arbejde, dedikation og nye teknologier. Rejsen er lang, men vi er godt på vej. Og vi skal videre.

 

Du kan læse mere her